Rakušané manželky stříleli za erotický kalendář

Rakouská asociace mladých zemědělců Agro Communication GmbH vydala další erotický kalendář Jungbauernkalender. Kalendář byl vydán od roku 2001, dětem a chlapcům z Rakouska a Německa, kteří jsou tradičně zaměstnáni v zemědělství, tradičně působí jako modely. Kalendář je určen k tomu, aby změnil zavedené myšlenky v oblasti zemědělství a aby přitahoval rolnické práce mladým lidem..

(Celkem 32 fotografií)

Muži se nestali stranou a také se zúčastnili fotografického záběru pro kalendář..

Nevíme o vás, ale přesvědčili nás, že hospodaření je skvělé. ??

sex