Kazachstán - Stránka 4
Jeden krásný den se rodina Almaty rozhodla propustit vše a odjet do trvalého bydliště v tropických oblastech, 13 tisíc kilometrů od svého domova. Co je to jako: změňte kamenné džungle...
V současné době působí více než osm a půl tisíc žen v ozbrojených silách Kazachstánu, z nichž 750 je důstojníky. Mezi nimi mají čtyři ženy hodnost plukovníka, třicet podplukovníků a...
Palačinka týden v plném proudu. Obecně se očekává, že udělá chutné téma o horkých palačinkách, ale Vox Populi se rozhodl přistoupit na dovolenou z druhé strany a představil své čtenáře...
Již téměř 45 let existovalo sovětské centrum pro testování biologických zbraní na bohémském ostrově uprostřed Aralského moře. Obytné město se školou, obchody, pošty, jídelnou, vědeckými laboratořemi a samozřejmě zkušebním pozemkem,...