LCD Bazhovsky premium, 25 podlaží

Napíše Alex Pitalenko pitalenko z Jekaterinburgu: Šli jsme s kamarádem na stavbu, podívali jsme se na rozvržení bytů, současně jsme natočili několik fotografií.

(Celkem 14 fotografií)

Sponzorem: Express delivery of mail and courier delivery of goods v Rusku a v zahraničí - prioritou společnosti "DIMEX".

1.

2. Interiéry ve stylu počítačové hry Half Life

3. Horní patra

4. Kousek a daleko je město krásné

5. Věž Dům důstojníků a půlkruh hotelu Iset

6. Všechny antény a univerzity je. Jelcin

7. Remake mostu. První verze s havárií se nezdařila

8. Most pro pěší přes ulici. Východ a železnice

9. Palma

10. Ulehněte a nebuďte

11. Architektonické excesy

12. Okno. Plastové. Profil "Oblíbené"

13. nádvoří

14. Skleněná nádoba s okurkami (v červené barvě), blesk a další vysoké části budovy